PHẦN MỀM LS Q1-PLUS 2.0.3 MỚI

  • Giá Liên Hệ
  • Bảo hành Liên Hệ

Mplayer 2.0.3 lập trình cho card điều khiển màn hình  P4, P5, P6, P8, P10…
LED Mplayer là một phần mềm được phát triển bởi hãng LISTEN tương thích với các dòng card điều khiển module full color hãng LS như LS-Q1-75, LS-Q1-Plus.

Phiên bản mới nhất cho đến thời điểm này là phiên bản LED Mplayer 2.0.3 nâng cấp từ những phiên bản LED Mplayer trước đó nhằm tương thích cấu hình với các phiên bản card mới như LS-Q1-Plus

PHẦN MỀM LS Q1-PLUS PHIÊN BẢN 2.0.3 TẢI XUỐNG

Sản Phẩm Liên Quan