Tổng Hợp Các Phần Mềm LED

  • Giá Liên Hệ
  • Bảo hành Liên Hệ

Tổng hợp các phần mềm LED

LED MPLAYER 3.0.3 ( MẠCH Q1 – PRO)Download
LED MPLAYER 2.0.5 ( Q1-Plus)Download
PHẦN MỀM LEDSHOW TW 2017 (MẠCH BX6, BX5, XUL…..)Dowload
PHẦN MỀM MAGIC V5 ( MẠCH NHÁY NHẠC )Dowload
PHẦN MỀM LED FULLMINI XDowload
PHẦN MỀM LED FULLMINI 6.1Dowload
PHẦN MỀM HD 2018 (MẠCH HD W60, HD W62…. )Dowload
PHẦN MỀM HD PLAYER ( MẠCH C15, C30, ….)Dowload
PHẦN MỀM LED SHOWTV 2020 ( MÀN HÌNH CARD BX V75 )Dowload
PHẦN MỀM LED SHOW YQ ( CARD BX WIFI FULL )Dowload
PHẦN MỀM LED VẪY LED4U ( MẠCH VẪY 4U )Dowload
PHẦN MỀM LED VẪY ONE LED (Mạch LED Vẫy ONELED, Full Vẫy,..)Dowload
PHẦN MỀM LED STUDIO Dowload
PHẦN MỀM LED SETDowload

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản Phẩm Liên Quan